Реврес монеты

Latvija var! Šā uzmundrinošā un nacionālo pašapziņu veicinošā saukļa spilgtākais piepildījums ir Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē 2015. gada pirmajā pusgadā, turpinot Itālijas iesākto un nododot stafeti Luksemburgai. Trio viduspunkta epicentrs ir Gaismas pils – jaunā Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājvieta ar brīnišķīgu arhitektonisko veidolu. Atrašanās pasaules sabiedrības uzmanības fokusā ir Latvijas vēsturiska iespēja parādīt savus sasniegumus visdažādākajās jomās un spēju atbildīgi risināt sarežģītus uzdevumus. Dzirnakmens smagums rotācijas kustībā uzkrāj enerģiju, kas latviešiem gadsimtiem devusi eksistences pamatu rudzu maizes klaipos, spēku darbam un gaviles dziesmu un deju rakstos.